Consultări publice

DCU efectuează consultări publice în privința Regulilor DCU, comisioanelor DCU și altor reglementări care vizează operațiunile de înregistrare, evidență și decontare a valorilor mobiliare.

Vă rugăm să examinați documentele pentru consultări publice și să expediați propunerile și obiecțiile Dvs. până la data-limită indicată mai jos. 

Documente pentru consultări publice

 ↓ Proiectului Procedurilor de reconciliere .pdf

Data inițierii consultărilor publice:
Data-limită pentru propuneri:

23 decembrie 2020
31 martie 2021

Aveți o sugestie pentru DCU?

Vă invităm să ne prezentați orice sugestii pentru îmbunătățirea activității DCU. Dacă ați beneficiat de un serviciu din partea noastră și considerați că procedurile, documentația sau cerințele invocate pot fi optimizate, vă rugăm să expediați propunerile și sugestiile la email reglementare@dcu.md 

Documente consultate anterior 

↓ Concept privind extinderea și optimizarea mecanismului DvP2 .pdf

Data inițierii consultărilor publice:
Data-limită pentru propuneri:

3 iunie 2020
31 decembrie 2020

↓ Proiectului Procedurilor privind constituirea garanțiilor și apelurilor în marjă .pdf

Data inițierii consultărilor publice:
Data-limită pentru propuneri:

26 noiembrie 2020
31 decembrie 2020

Regulament privind modul de alocare a codurilor ISIN .pdf

Data inițierii consultărilor publice:
Data-limită pentru propuneri:

1 septembrie 2019
30 septembrie 2019


Regulile DCU (v2) proiect .pdf

Data inițierii consultărilor publice:
Data-limită pentru propuneri:

1 aprilie 2019
25 aprilie 2019