Politicile DCU

Politicile formează pilonii activității operaționale a DCU. Ele asigură buna funcționare și continuitatea activității DCU, păstrarea în siguranță și integritatea datelor deținute de DCU.

Politicile DCU sunt acte de uz intern și nu conțin reglementări pentru participanții la DCU, emitenții de valori mobiliare sau investitori.

Conținut și aprobare 

Politicile DCU urmează bunele practici și standarde în domeniul activității depozitarilor centrali. Se aprobă de Consiliul de supraveghere al DCU, iar sumarul se publică pe pagina web a DCU.

În politici sunt definite măsurile de prevenire și combatere a fraudelor, gestionare a conflictelor de interese, asigurare a securității informaționale, realizare a controlului și auditului intern, care sunt implementate prin intermediul procedurilor și reglementărilor interne ale DCU.

Lista politicilor DCU

În cadrul DCU sunt aprobate și implementate următoarele politici:

 • Politici antifraudă
 • Politici de audit intern
 • Politici de comisioane
 • Politici de conformitate
 • Politici de contabilitate
 • Politici de continuitate
 • Politici de control intern
 • Politici investiționale
 • Politici de management al riscului
 • Politici de protecție a datelor cu caracter personal
 • Politici de remunerare
 • Politici de securitate informațională
 • Politici privind funcțiile informatice

Sumarul politicilor DCU

↓ Politicile DCU .pdf