Procedurile DCU

Procedurile DCU descriu modul în care o persoană poate beneficia de serviciile DCU, executa o operațiune prin intermediul Sistemului DCU sau interacționa cu DCU.

Procedurile DCU sunt descrie în secțiunile referitoare la serviciile DCU  (InvestitoriEmitenți și Participanți). Dacă doriți să beneficiați de un serviciu oferit de DCU, vă rugăm să examinați și  să urmați cerințele descrise

Conținut și aprobare

Procedurile stabilesc norme de ordin procedural: etapele operațiunilor efectuate în Sistemul DCU, cerințele pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii pentru a obține un serviciu de la DCU, documente-model și documentația adiacentă care urmează a fi prezentate de beneficiar în adresa DCU.

Procedurile se aprobă de Comitetul executiv al DCU.

Procedurile DCU

↓ Proceduri privind operațiunile de decontare .pdf

 • decontarea operațiuni cu VMC (vânzarea, donația, succesiunea)
 • decontarea operațiunilor cu VMS și CBN, operațiuni reversibile (REPO, overnight)
 • decontarea operațiunilor încheiate la BVM și BAS
 • conturi de valori mobiliare (tipuri, mod de creare)
 • eliberarea extrasului din cont și rapoartelor privind decontarea VM

↓ Proceduri privind înregistrarea emitentului și valorilor mobiliare .pdf

 • înregistrarea valorilor mobiliare corporative și emitenților de VMC
 • înregistrarea VMS și CBN
 • înregistrarea în custodie și retragerea VM înregistrate în custodie
 • servicii adiționale pentru emitenți (eliberarea listei acționarilor)

↓ Proceduri privind înregistrarea participantului DCU .pdf

 • entitățile care pot deveni participant la DCU
 • solicitarea și documente prezentate la DCU
 • cerințe tehnice față de solicitant
 • utilizatorii participantului

↓ Proceduri de reconciliere .pdf

 • etapele procedurii de reconciliere
 • tipul și structura rapoartelor expediate de DCU în scop de reconciliere
 • modul de remediere a divergențelor identificate ca urmare a reconcilierii

↓ Proceduri aplicate în cazul insolvabilității participantului .pdf

 • cazuri de insolvabiliate a participantului (procedura de insolvabiliate vs. insolvabilitatea operațională)
 • etapele gestionării cazului de insolvabilitate, momentul identificării cazului de insolvabilitate
 • cerințe de informare a părților vizate în cazul de insolvabilitate

↓ Proceduri privind înregistrarea deținătorului de VM .pdf

 • înregistrarea profilului investitorului de către participant
 • rapoarte privind deținerile și operațiunile investitorului

↓ Proceduri reclamații DCU .pdf

 • modul de adresare și examinare a reclamațiilor de către DCU

Proceduri privind constituirea garantiilor si apelurile in marja .pdf

 • tipuri de operațiuni ce pot fi derulate în Sistemul DCU în baza contractelor de garanție financiară
 • criteriile de eligibilitate a valorilor mobiliare pentru înregistrare în calitate de garanții
 • înregistrarea garanției financiare în Sistemul DCU
 • reevaluarea instrumentelor financiare
 • efectuarea apelului în marjă
 • înlocuirea valorilor mobiliare constituite ca garanție
 • eliberarea garanției
 • executarea garanției

Proceduri privind modul de calcul și percepere a plăților și comisioanelor de către DCU .pdf

 • mărimea plăților și comisioanelor stabilite pentru serviciile prestate de DCU
 • calculul sumelor comisioanelor spre plată
 • perceperea plăților și comisioanelor datorate de participanții la DCU
 • perceperea plăților și comisioanelor datorate de emitenți
 • perceperea plăților și comisioanelor datorate de deținătorii de VMC și de alte persoane fizice sau juridice

Proceduri anterioare (abrogate)

↓ Proceduri privind înregistrarea emitentului și valorilor mobiliare (ABROGATE) .pdf;

 • Aprobate prin Hotărârea CE DCU nr.11/2020. Data intrării în vigoare: 10 aprilie 2020
 • Abrogate la 1 iulie 2020, prin Hotărârea CE DCU nr.19/2020

↓ Proceduri privind operațiunile cu valori mobiliare (ABROGATE) .pdf;

 • Aprobate prin Hotărârea CE DCU nr.19/2019. Data intrării în vigoare: 5 iunie 2019
 • Abrogate din 1 septembrie 2020, prin Hotărârea CE DCU nr.21/2020