Regulile DCU

Regulile DCU: reglementări, subiecți, versiunea în vigoare, versiuni abrogate.

Regulile DCU sunt obligatorii pentru participanții la DCU, emitenții a căror valori mobiliare
sunt înregistrate de DCU și persoanele care beneficiază de serviciile DCU.
Important. Regulile produc efecte juridice și devin opozabile terților la data intrării în vigoare.

Regulile DCU  (în vigoare)

Regulile DCU  .pdf
↓ Single CSD Rules  (ENGL) .pdf
Regulile DCU  (versiune în vigoare în comparație cu v1)  .pdf

Data intrării în vigoare:
Aprobare de CS DCU:
Coordonare cu BNM:
Coordonare cu CNPF:
Aviz publicat în MO:

 

1 mai 2019
Hotărârea CS DCU nr.14 din 19 aprilie 2019 . pdf
Hotărârea BNM nr.114 din 18 aprilie 2019 .pdf
Hotărârea CNPF nr.16/1 din 18 aprilie 2019 .pdf
Monitorul Oficial nr.148-158 din 26 aprilie 2019 .pdf

 Versiuni anterioare ale Regulilor DCU  (abrogate)

↓ Regulile DCU v1  (abrogate)  .pdf

Data abrogării:
Data intrării în vigoare:
Data coordonării cu BNM:

 

1 mai 2019   (Hotărârea CS DCU nr.14 din 19 aprilie 2019)
31 iulie 2018  (Hotărârea CS DCU nr.25 din 25 iulie 2018)
24 iulie 2019

Succint despre Regulile DCU

Regulile DCU sunt o „constituție” a activității DCU și relațiilor cu partenerii. Stabilesc cerințele de bază față de serviciile și operațiunile DCU, condițiile de interacțiune cu investitorii, emitenții și participații la DCU. În particular, Regulile DCU stabilesc norme privind:

  • înregistrarea valorilor mobiliare și emitenților de către DCU;
  • obținerea calității de participant la DCU;
  • tipurile de conturi de valori mobiliare deschise în Sistemul DCU;
  • regimul de decontare aplicat de DCU;
  • particularități privind decontarea VMS și CBN;
  • particularități privind decontarea tranzacțiilor bursiere și tranzacțiilor OTC;
  • modul de percepere a comisioanelor.

Aprobarea și publicarea Regulilor DCU

Regulile DCU se aprobă de Consiliul de supraveghere a DCU după coordonare cu BNM și, în privința aspectelor ce țin de înregistrarea și evidența valorilor mobiliare, cu CNPF.

DCU publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova un aviz privind aprobarea sau modificarea regulilor. Regulile se publică pe pagina web a DCU.